Wergelandssitat

Historisk retferd fødes vel først på gravene.
HenrWergeland

Om sitatet: Frå 17. mai-talen ved Krogh-støtta.
Lenke: www.dokpro.uio.no

Om politikaren Christian Krogh:
Lenke: no.wikipedia.org
Krogh "var leder for konstitusjonskomitéen som forkastet Karl III Johans forslag til norsk grunnlov" (Wikipedia).
Sitat vald av Hallvord Reiar Michaelsen Steen for Wergelandkalenderen.no.