Wergelandssitat

Mon Bølgen ruller med Ideens fart
om Jord?
Hvad har som Typens Tunge Lysets Ord
forklart?
HenrWergeland

Om sitatet: Fra kantaten "Vord Lys" oppført i Vor Frelsers kirke 24. juni 1840, i anledning jubileet for oppfinnelsen av boktrykkerkunsten, som Wergeland ser på som virksomt middel i opplysningens tjeneste og ser denne i sammenheng med det fortsatte skaperverk.

Lenke: www.dokpro.uio.no
Sitat vald av DGM for Wergelandkalenderen.no.