Wergelandssitat

Men kom du kre, er her for koldt.
Kom barn, om verden er for stolt.
Jeg er mer stolt enn den, men eder,
I små, om kjærlighet jeg beder.
HenrWergeland

Om sitatet: Fra diktet "Den første Sommerfugl".
Lenke: www.dokpro.uio.no
Sitat vald av Karen Høie for Wergelandkalenderen.no.