Wergelandssitat

Hvem kan eget ve fornemme,
når han tenker kun på alles?
Hvem er herlig ei det liv,
som arbeider for en verden
og bekrones skal omsider
med en død av kjærlighet?
HenrWergeland

Om sitatet: Jesus forklarer i "Mennesket" sin glede over å føle kjærlighet til alle.

Lenke: www.dokpro.uio.no
Sitat vald av Aslaug Groven Michaelsen for Wergelandkalenderen.no.