Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hallvors/wergelandkalenderen.no/tabell.php:1) in /home/hallvors/wergelandkalenderen.no/tabell.php on line 70
Les: Daglege Wergelands-sitat for 2008

Daglege Wergelands-sitat for 2008

Liste: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des | Startsida

Her kan du sjå liste over sitat per månad. Klikk på månadsnamn over for å syne lista, eller søk gjennom sitat:

DatoSitatKommentar / Lagt inn av
1. oktober (onsdag)Glem ikke stjernene! Glem ikke blomstene!
Glem ikke ormen i støvet!
Fra opningsdiktet i "Mennesket"

http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WII6/WII6001.html
Kirsti Birkeland
2. oktober (torsdag)Alt vil besynges i kjærlighetsdiktet,
alt, da alt kun av kjærlighet er.
Fra opningsdiktet i "Mennesket"

http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WII6/WII6001.html
Kirsti Birkeland
3. oktober (fredag)Den, som hyle vil meg taus,
fordi min lyre klinger ei,
som alle de andres, der få applaus
på alfarvei,
han er en katt og ei min ven.
3. oktober 1830 svarer Wergeland på nye anonyme angrep på "Skabelsen, Mennesket og Messias" frå Welhaven.
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WIII1/WIII1045.html
Hallvord Reiar Michaelsen Steen
4. oktober (lørdag)Velan I Brødre! Cæsar vil døbes,
i hvide Døbebarns-Klæde svøbes.
Jani Porte igjen skal knirke,
Jupiters Tempel blive en Kirke,
Korset, det stærke,
skal blive Keiserens Bannermærke.
Fra Rom og Byzanz,
fra hver af de syv af Byernes Høje,
liig Solens Øje
skal Korset straale i Gyldenglands.
Fra "Christendommens første store sejer"
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WII6/WII6036.html
Matja Dise M. Steen
5. oktober (søndag)Den Viisdom har jeg vundet, at jeg aldrig
vil ængstes, om der møder noget Galt;
og den er just Forskjellen og det Fortrin,
som Engles Viisdom har for Menneskets --
den Daare, som vil bade sig i Fryd,
men ikke veed, at Sorgen er det svale,
frisktvexlende i Badet
Fra "Barnemordersken"
Kristin Lyhmann
6. oktober (mandag)Det er frygteligt, Finke. Jeg møder mine egne Løgne paa
Gaden.
Fra "Lyv ikke"
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WII5/WII5011.html
Matja Dise M. Steen
7. oktober (tirsdag)Det er ei forrederi, om vi ei erkjenne
det andre påbandt oss mens ånden sov.
Det er ei forrederi, å bryte det vi tvinges til
å tåle ved tiders lov og øyeblikkets åk.
Men – å bryte det vi hylder
i hjertets tempel, det vi dyrker der
med sjelens flammer, drepe det vi elsker
og krenke, det vi ærer, det er
Helligåndsforrederi.
Fra "En Republikaner taler" trykt i Morgenbladet 7. okt. 1835.

Replikk fra "Barnemordersken"
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WII3/WII3024.html
Karen Høie
8. oktober (onsdag)Et Sind saa friskt som Birkens Kvist,
der bøier sig, men faaer ei Brist.
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WIV7/WIV7048.html
fra Nordmannens katekisme
Her plassert på Fødselsdagen til Eivind Groven, spelemannen, komponisten og vitskapsmannen som dette sitatet passer så godt på.
Gunnar A Steen
9. oktober (torsdag)Nu jeg frit, med Haand paalagt,
Guds Velsignelse nedbeder,
Himlens Væld af Saligheder,
Brud og Brudgom, over Eder:
Herre, sign du og bevar
dette Rosenbrudepar!
Herre, lys dit Aasyn over
Yndighed, som sig trolover!
Herre, løft dit Aasyns Glands
over Fromheds Brudekrands!
Herren give dig sin Fred,
elskende Uskyldighed!
Fra "Jan van Huysums blomsterstykke"
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WII5/WII5007.html
Matja Dise M. Steen
10. oktober (fredag)Med Præstekraver
jeg mildt vil qvæle
al Sladders Strube
Fra farsen "Lyv ikke eller Dompapen"
Kristin Lyhmann
11. oktober (lørdag)Sørger du, -- da blot en Strimmel
Lyseblaat af Foraarshimmel,
og du juble vil af Lyst.
Du, hvem Duggen kan beruse,
siig, hvor er den Magt, der knuse
kan et saa fredsaligt Bryst?
Fra "Vinægers Fjeldeventyr"
Kristin Lyhmann
12. oktober (søndag)Men dør jeg, da vil min Mand tro, at han faar en Skytsaand for Resten af sine Dage, og ikke en usynlig; thi jeg tror om min Mands Øine, at de kan se ind i Himlene, og han taler ofte med de Salige.Fra "Den lykkelige Viv" i samlingen "Jødinden"
Kristin Lyhmann
13. oktober (mandag)"Vælkommin, Thor, fraa Kristián!
aa Tak for Bergit 'kji blei atte!
Men, Kors! du seer me ut so dann.
Saag Du ein Dauing siste Naatte?"

Omqvædje taa Alle

I Hallingdale æ dæ godt aa bu:
der Gar'n min ligg', aa der æ e aa du,
gammaldags Tru finn's der enno,
der æ dæ morosomt aa læva.
Dette diktet på Hallingdals-dialekt - "THOR HALLINGS AA HO BERGITS ATTEKOMST FRAA KRISTIAN" med undertittelen "HALLINGVISE OM BYMODERNE" syner kulturkløfta mellom by og land i datida - sett frå "lands-sida": Hallingdølene undrar seg over dei rare klesmotene i Kristiania..

Det seier noko om Henrik Wergeland at han som sjølv kom frå "dei kondisjonerte" eller med moderne språkbruk "overklassa" kunne skrive på vegne av heilt andre samfunnsgrupper - på den tida må det ha vori ganske radikalt..
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WI2/WI2202.html
Hallvord Reiar Michaelsen Steen
14. oktober (tirsdag)Gud gir hver fugl nok
dens frø til å ete;
men ikke han kaster
det hen i dens rede
Fra "Lat-Hans"
Liv Cecilie Birkeland
15. oktober (onsdag)Her hvirvles i de gustne blade,
isønderrevet spredt avsted
det hele skjønne dikt, den glade
skjærsommer fantaserte ned.
Det akkurat den svermer gikk
som meg: han fikk, han fikk - kritikk.
Dette lille hjertesukket går under namnet "Oktobervers".
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WI2/WI2166.html
Hallvord Reiar Michaelsen Steen
16. oktober (torsdag)For Øren to, men Mund kun een,
vi have Gud at takke.
Thi Meget skal du høre; men
kun Lidet derom snakke.
Fra "De tre par og den ene"
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WI2/WI2175.html
Solveig Birkeland
17. oktober (fredag)Vogt jer for at gjøre en Mand sulten! Han har af Naturen
Ret til at være rasende. Vogt jer for at gjøre en Rasende endnu
mere rasende!
Fra farsen om monopolkapitalisme, "De sidste kloge fra Terranova"
Kristin Lyhmann
18. oktober (lørdag)...
Ynk ei Offret, thi hun er
jo som Allesammen her
kun en Tugthuskvinde


Tugthuskvind - o Navn hvor fælt!
Ord, av Skjændsel kun besjelt!
Du maa bedre finde.
Vist i Herrens egen Mund
heder som de Alle, hun
blot en Synderinde.
Fra "Tugthuskvinden"
Lola Wedervang
19. oktober (søndag)Derfor modige, I Dverge!
Sandhedens Sag
seirer kun i Nederlag.
Stormer Løgnens Ørkenbjerge!
Hen I veire
dem og Fordoms Taageleire.
Siste verset fra diktet "Sanhedens Armeè" - med Dverge menes ordene.

Fant diktet ved en tilfeldighet på www.forfatterbloggen.no - Geir Uthaug.
Geir Uthaug har kommentert diktet på bloggen, her er et sitat:
"Han (Wergeland)trodde på kraften som lå i ordene. Måtte vi også gjøre det samme! for hva er ordene? La meg bare minne om hva de kan være, selv om vi
av og til tror de er oppbrukt, at de ikke lenger har mer å gi eller
yte. Wergeland følte sikkert også det fra tid til annen, ordenes maktesløshet kjente han, han hadde møtt likegyldigheten, sløvheten,
forakten, uforstanden, men han trodde likevel på kraften i sin egen
diktergjerning. Ingen har satt ord på ordenes oppgave på en mer
inspirerendemåte enn Wergeland i Sanhedens Armé."

Lola Wedervang
20. oktober (mandag)Klag ikke under Stjernene over Mangel på lyse Punkter i ditt Liv.
Ha, de blinke jo, som om de vilde tale til dig!
Fra diktet "Mig Selv"
Lola Wedervang
21. oktober (tirsdag)Jeg lenge har paa Himlen se't;
mer stærkt er Stjernens Blink.
Mig syntes med
ved Søens Bred
den var mer blaa - som Klokkers Bed.
Hjælp meg, min Viv! Jeg ved ei ret,
om det er Himlens Vink.
Fra: Auktion over "Grotten".
Lola Wedervang
22. oktober (onsdag)En Flyvetorsk troer sig være Fugl
naar over en Sjø den sqvætter.
Welhaven gjorde et Vers til Juul
og troer sig Apollos Fætter.
Eit av dei mest kjende innlegga i "Stumpefeiden" - publisert 22. oktober 1831
http://no.wikipedia.org/wiki/Stumpefeiden
Hallvord Reiar Michaelsen Steen
23. oktober (torsdag)Hersk, hersk over Dyret og Alt,
Cajahel i Støvet har støbt og malt!
Hersk over jord!
Vær Betydningen i dette Ord
i Verden:Guds Sprog,
i Verden, Guds Monolog!
Hersk over Dyrene, og
over det første Dyr:dig Selv!
Fra "Menneske Vaagn!"
Lola Wedervang
24. oktober (fredag)Undertrykte nasjoner av historisk rang og nasjonalkarakter er altid vulkaner.Frå NORGE I 1800 OG 1836
SYTTENDE MAI-FARCE AF SIFUL SIFADDA
OPFØRT I DET NORSKE STUDENTERSAMFUND 17. MAI 1836
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WII3/WII3028.html
- god FN-dag.
Hallvord Reiar Michaelsen Steen
25. oktober (lørdag)Hvad er vel den hele Klode
andet end en Kirkegård?
Fra "Kvinnene på Kirkegården" i "Jødinden"
Kristin Lyhmann
26. oktober (søndag)Er det ikke hjertelag, geni og ulykke,
Gud giver udødelighetens fagreste kranser?
Fra minnediktet over Georg Frederik von Krogh
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WI2/WI2182.html
Kirsti Birkeland
27. oktober (mandag)Døden følger den lykkelige som en tyrannisk herre;
den ulykkelige som en tjener,
der stedse er rede at modtage sin herres kappe og maske.
Fra minnediktet over Georg Frederik von Krogh
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WI2/WI2182.html
Kirsti Birkeland
28. oktober (tirsdag)Vil du, fra ditt hjertes bunn
kan du engler mane,
og fra himlens blå paulun
ti med seiersfane.
Linjene er fra en salme Wergeland skrev til en preken i Eidsvoll kirke Maria budskapsdag 1831.
Prekenen heter GUD SENDER OSS MANGE ENGLER OG VI HAR MANGE FORBINDELSER MED HIMLEN.
Hanna Elgvin
29. oktober (onsdag)6 Potter Vand, 2 Pund 10 Lod Poteter, 22 Lod forhen op-
blødede Gryn, 22 Lod Erter, 22 Lod tørt eller ristet Brød, 8 Lod
ganske smaaskaaret Flesk, Kjød eller Sild, 6 Lod Salt, 16 Lod
Ædike." At Kjøkkenurter uden Skade kunne tilsættes, følger af
sig selv. Men Betingelsen, uden hvilken Suppen hverken bliver
velsmagende eller saa nærende, som den, af let forklarlige che-
miske Grunde, bliver, er, at Kogningen maa vare jevnt 5 Timer.
Oppskrift på "DEN RUMFORDSKE SUPPE"
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WIV6/WIV6028.html
Hallvord Reiar Michaelsen Steen
30. oktober (torsdag)Nu er det gamle hjerte stille,
som slo for oss, -- nu er det tyst.
Bak dødens skyggers mørke skille
det stråler nu i salig bryst.
Til lysets ånders Himmerik
hans frie sjel har svunget seg.
Frå gravferdsdiktet til PETER TRESCHOW-HANSON
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WI3/WI3032.html
30. oktober er datoen forfattaren, kulturarbeidaren og Wergeland-kjennaren Ingeborg Refling Hagen (1895-1989) døde.
Hallvord Reiar Michaelsen Steen
31. oktober (fredag)O, hvad sød vellystig Skræk!Jan van Huysums blomsterstykke

31. oktober feires Halloween

http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WII5/WII5007.html
Ingrid Skjerdal

Søk i sitat og bakgrunnsinformasjon: